Loading...
Trainingen2018-07-08T14:49:51+00:00

“Verfrissend om anderen mee te laten kijken in jouw situatie”

De stip op de horizon

In samenwerking met de lokale Rabobanken in Friesland, Groningen en Drenthe wordt het Rabo Opvolgers Perspectief aangeboden. Tijdens de training gaan we actief aan de slag met de toekomst van het bedrijf, passend bij jou als bedrijfsopvolger. Daarbij wordt je uitgedaagd om kritisch na te denken over de manier waarop het bedrijf aansluit op de actuele behoeften in de markt en samenleving. Niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten kijken.

Het programma tijdens de vijf trainingsdagen focust zich niet zozeer op de financiële aspecten, maar voornamelijk op jouw doelstellingen voor de toekomst. Het dwingt jezelf vragen te stellen als: wat is jouw droom? Wat is jouw stip op de horizon? En waar sta je nu? Het maakt je visie scherper. De training zet er ook toe aan om je toekomstvisie voor het familiebedrijf thuis bespreekbaar te maken.

https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/zakelijk-en-prive/het-rabo-opvolgers-perspectief/

Samen aan de slag, werken aan groei

AB Vakwerk, actief in Friesland en Noord Holland, heeft te maken met continue veranderingen in de land- en tuinbouwsector. In een tweedaagse training en in vervolgbijeenkomsten op het boerenerf trainen we de medewerkers van AB Vakwerk in hoe je het beste op deze veranderingen in kunt spelen. Welke invloed heb jezelf en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

Zicht op later

Samen met Alfa Accountants worden er een viertal themamiddagen voor ondernemers die hun bedrijf overdragen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan bod die bij een bedrijfsovername of -staking van belang zijn zoals de sociale, emotionele en organisatorische kant. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht besteed aan economische, fiscale en juridische zaken.

https://www.alfa.nl/leeuwarden/actueel/informatiebijeenkomsten-bedrijfsoverdracht-zicht-op-later

Bedrijfsadviseurs met ambitie

De VAB biedt haar leden een certificeringstraject aan waarmee de ab-titel (agrarisch bedrijfsadviseur) verkregen kan worden. Agrarisch bedrijfsadviseurs vanuit verschillende vakdisciplines (bankwezen, accountancy, makelaardij etc.) krijgen zicht op hun eigen adviesprofiel bestaande uit inhoudelijke vakkennis, de aanpak van adviestrajecten en de interactie met de klant. Persoonlijke ambitie en het proces om tot eigen ontwikkeling te komen staat daarbij centraal.

Sinds 2016 ben ik trainer in dit certificeringstraject.

http://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/voor-leden/certificering.html

https://getagent.ca/