Loading...
Coaching2018-01-26T11:21:41+00:00

“Je kunt meer dan je altijd dacht”

Samenwerken en communicatie

“Gewoon hard werken, dan komt het vanzelf goed”.

Maar alleen werken verdoezelt andere zaken die net zo belangrijk zijn voor het bedrijf, zoals praten over wat je werkelijk bezig houdt.
Gesprekken aan de boerenkeukentafel gaan vaak letterlijk over koetjes en kalfjes. Als het moeilijk wordt, valt men al snel terug op technische feiten. Die zijn makkelijker te bespreken dan zaken die raken aan jezelf.

Als onafhankelijk gespreksleider kan ik helpen om datgene wat eigenlijk besproken moet worden, bespreekbaar te maken.

Durf je kwetsbaar op te stellen. Kwetsbaarheid is geen zwakte, het is juist een kracht. Als zaken echt worden besproken, levert het uiteindelijk veel meer op.

1. Samenwerken in familiebedrijven

Zakelijk en privé

Samenwerken is niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet in een familiebedrijf waar het zakelijke en privé met elkaar verweven zijn. Je hebt verschillende rollen: je bent kind of ouder, broer of zus, man of vrouw van elkaar. Maar tegelijkertijd ook collega en mede-ondernemer. Dat vergt goede communicatie.

 “In andermans schoenen staan” 

Generatieverschillen kunnen een goede samenwerking in de weg zitten. Vaak heb je hetzelfde doel voor ogen: verder met het bedrijf. Maar vanuit een compleet verschillende aanvliegroute. Om maar een voorbeeld te noemen: waar vroeger het credo was “zuinig zijn en hard werken” is het nu “efficiënt werken en investeren”. Door dat inzichtelijk te maken, krijg je meer begrip voor elkaar en kom je er samen wel uit.

2.Bedrijfsoverdracht

Gesprekken met het hele gezin

Wanneer er plannen zijn voor bedrijfsovername kunnen familiegesprekken  bijdragen om wensen en verwachtingen af te stemmen op elkaar. Op basis hiervan kunnen vervolgens gericht stappen worden gezet, wat tijd en extra kosten bespaard.

Aan de keukentafel

Aan de keukentafel met de betrokkenen is het doel boven tafel te krijgen wat ieders wensen en ideeën bij een overname zijn. Als onafhankelijk gesprekspartner kan ik het proces begeleiden. Dat geeft iedereen de kans om uit te spreken wat hij werkelijk denkt of voelt. Belangrijk om vertrouwen te creëren en te versterken.

Buitenfamiliaire overnames 

Overname in de agrarische sector is een bewuste keuze. De tijd dat het vanzelfsprekend was dat de oudste zoon het bedrijf overnam, ligt ver achter ons. Vragen als “wat doen we met het bedrijf als geen van de kinderen er in verder wil?” komen steeds vaker voor. Aan de andere kant zijn er heel wat ondernemende jongeren die graag een bedrijf zouden beginnen. Als je zelf niet op een boerderij bent opgegroeid, lijkt dat een doodlopende weg.


https://www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/boer-zoekt-boer/

Boer zoekt Boer is een mooi initiatief om partijen aan elkaar te kunnen verbinden, waardoor er mogelijkheden gecreëerd worden. In samenwerking met NAJK, Countus, Flynth en Rabobank hebben we de handen ineen geslagen om goede begeleiding te bieden bij buiten familiaire bedrijfsovername. Voor dit initiatief is een programma ontwikkelt voor geïnteresseerde boeren zonder bedrijfsopvolger en voor potentiele bedrijfsopvolgers zonder bedrijf. Binnen dit programma worden beide partijen voorzien van kennis en informatie en bieden we ondersteuning bij diverse te nemen stappen.

3.Stoppen – overdragen: En wat nu? 

Wanneer je je bedrijf overdraagt of om een andere reden stopt met je bedrijfsactiviteiten kom je voor de vraag te staan: en wat nu? Hand- en spandiensten op het bedrijf blijven verrichten, vrijwilligerswerk oppakken of een baan in loondienst? Het zoeken naar een nieuwe rol valt niet altijd mee. Je wilt graag van betekenis zijn op een manier die bij je past.

Drijfveren

In een coachtraject gaan we op zoek naar datgene wat je bindt en boeit bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten. Vervolgens gaan we op zoek naar andere passende manieren om deze drijfveren vorm te geven.

4. Meningsverschillen

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. 

Waar mensen samenwerken ontstaat wel eens een misverstand of meningsverschil. Daar valt goed mee te leven, maar anders wordt het wanneer de belangen van partijen mijlenver uit elkaar lijken te liggen en er een situatie is ontstaan waar je niet uit lijkt te komen.

Gezamenlijke oplossing

Een onafhankelijke partij kan helpen om een oplossing te vinden in dergelijke situaties. Het gaat daarbij niet om het gelijk hebben of krijgen, maar om het vinden van oplossingen waar iedere betrokkene mee vooruit kan. In een gesprek proberen we eerst te achterhalen waar het een ieder nu in essentie om gaat. Door begrip voor elkaars belangen en het doorbreken van ongewenste communicatiepatronen kunnen we de voorwaarden scheppen om gezamenlijk oplossingen te vinden.

 

Van standpunten naar belangen: het voorbeeld van de sinaasappel

Twee zussen had­den ruzie over een sinaasappel. Er was er maar een en ze wilden hem allebei hebben. De zussen konden niet anders bedenken dan de sinaasappel doormidden te snijden. Ieder de helft.

Hadden zij echter wat preciezer gedefinieerd wat ze wilden, dan was het dilemma er niet geweest. De een wilde namelijk het sap om te drinken, de ander de schil om te raspen voor een cake.

Haal meer uit jezelf

“Coaching helpt je bij het maken van persoonlijke keuzes”

Welke koers ga je varen? Waarom maak je bepaalde keuzes? En wat houd je tegen waardoor je dingen juist niet doet? Met inzicht in jezelf en in je drijfveren kom je vooruit.

Als onafhankelijk ondernemerscoach houd ik je een spiegel voor door kritisch vragen te stellen. Dat geeft inzicht in je nog onbenutte mogelijkheden. Het houdt je scherp zodat je verder kunt met concrete stappen. Resultaat: het beste uit jezelf en uit je bedrijf halen.

Bedrijfsontwikkeling

“Je horizon verbreden”

Als ondernemer in de agrarische sector heb je te maken met een steeds veranderende omgeving. Maatschappelijke debatten over de manier van produceren, dierenwelzijn etc. zijn aan de orde van de dag. Wet- en regelgeving en marktprijzen zijn van invloed op je bedrijfsvoering. Naast opgelegde bepalingen liggen er in de agrarische sector ook volop kansen, bijvoorbeeld: de boer als energieproducent, produceren voor lokale markten of het inspelen op behoefte aan beleving bij de consument.

Uitdagingen die vragen om het maken van strategische keuzes. Welke kant ga ik op? Hoe anticipeer ik op ontwikkelingen? Wat past het beste bij mij als persoon en bij mijn bedrijf?

In een coachtraject gaan we op zoek naar je nog onbekende mogelijkheden. Verder kijken dan de dampalen, zodat je je bedrijf ontwikkeld op een bij jou passende manier.

Coaching

“Als ik je ga coachen houd ik je een spiegel voor door vragen te stellen, zodat jij de antwoorden vindt waarnaar je op zoek bent”

Coachen is voor mij iets anders dan adviseren. In een adviserende rol geef je een ander tips en adviezen. De visie van de adviseur, die overigens heel waardevol kan zijn, is daarbij leidend. In een coachende rol daarentegen help je iemand door reflecterende vragen te stellen. Als gecoachte zie je jezelf een spiegel voorgehouden, waardoor je je bewust wordt van je mogelijkheden en je jezelf kunt ontwikkelen. Uiteindelijk ben je hierdoor in staat je eigen tips en adviezen te formuleren. Coachen heeft een lange termijn effect

Coaching helpt je verder :

  • Een sparring partner die met je meedenkt en je een spiegel voorhoudt
  • Kritisch doorvragen, zodat je inzicht in jezelf krijgt en tot de kern van de situatie kunt komen
  • De zaak eens van de andere kant bekijken
  • Je helpen patronen in je denken te ontdekken
  • Je stimuleren de zaken helder voor ogen te krijgen, zodat je verder kunt met concrete stappen 

Werkwijze: 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door eerst de kern van de zaak boven te halen; datgene waar het nu werkelijk om draait. Van daaruit kunnen concrete plannen gemaakt worden, toepasbaar in de praktijk en passend bij je persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en mogelijkheden. Voorwaarde daarbij is een persoonlijke klik en een sfeer van openheid en vertrouwen.

In een intakegesprek maken we nader kennis en bekijken we samen het doel en de wensen. Jouw vraag bepaald de inhoud van onze samenwerking. Elk coachtraject is maatwerk.

Lianne Veenstra

Als boerendochter, opgegroeid op een Zeeuws akkerbouwbedrijf, heb ik affiniteit met de landbouw en het platteland. De “boerentaal” eigen ben ik altijd werkzaam geweest bij organisaties gekoppeld aan de agrarische sector. Ik heb veel gewerkt met jonge ondernemers: als cursusleider bij het NAJK, als docent aan de CAH in Dronten en als ondernemerscoach voor JOOST, het jongerenprogramma van de ZLTO. Met deze ervaringen op zak, aangevuld met een opleiding tot coach, ben ik in 2009 gestart met Lianne Veenstra Agrocoaching.

“Volg je hart: ontdek je ambities en drijfveren en ga daarvoor! Je kunt meer dan je zelf denkt”

https://getagent.ca/