“Samen boven tafel halen, wat er echt speelt”

Een coachingstraject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin vraag ik je over de situatie, waar je behoefte aan zou hebben en we bespreken wat ik zou kunnen bieden. Geen enkele situatie is hetzelfde en coachen is daarom echt maatwerk.

Soms gaat het over samenwerking en communicatie in de familiesfeer. In andere trajecten draait het vooral om een individueel vraagstuk, zoals persoonlijke ontwikkeling of jouw eigen rol binnen een samenwerking. Ook een combinatie is mogelijk. Als er geen klik is, of als het je toch niets lijkt, dan blijft het bij het kennismakingsgesprek.

Vragen stellen

Mijn eerste belangrijke taak is het stellen van (veel) vragen. Over het bedrijf, over jouw drijfveren, over de samenwerking. Ik ben een sparringpartner die met je meedenkt en je een spiegel voorhoudt. Vaak gaan we met de familie om de keukentafel. Ik stel dan de vragen die meestal onder die tafel blijven. Zo komen wensen, verwachtingen en andere zaken boven, die we anders zouden invullen voor de ander. Al die dingen hebben veel invloed op de beslissingen die genomen moeten worden. Door de ‘vervelende’ vragen te stellen, haal ik boven wat er echt speelt en kunnen we daarmee verder. Wat zijn jullie doelen, wat is de situatie en wat moet er gebeuren?

Dat kan in een familiebespreking of individueel en ook een combinatie is mogelijk.

“Lianne gaf vertrouwen. Ze dacht en hielp mee om tot
de kern van de vraag te komen. Dat was ook nodig.”

Vertrouwen

Al onze gesprekken zijn vertrouwelijk, ik hanteer een beroepsgeheim. De kern moet bovenkomen en dat kan alleen als je ook kwetsbaar kan zijn. Daar kom je verder mee, daarin zit de kracht. Naast het stellen van vragen, gebruik ik nog een reeks aan methoden en coachingstechnieken om je te helpen formuleren, maar ook voelen, wat nu écht belangrijk is. En om je de patronen in je denken te laten ontdekken. Om uiteindelijk te kunnen handelen naar je waarden, moet je goed weten wat je belangrijk vindt en wat je nastreeft in je leven en werk. Als dat lukt, kun je ook écht doen wat bij je past.

“Lianne is zeer betrokken en creëert in korte tijd een vertrouwensband. Ze kon snel een vertaling maken naar passende werkvormen, die mij de nodige inzichten opleverden.”

Handvatten om verder te kunnen

Mijn manier van coaching is niet zweverig, maar praktisch. Ik snap het boerenleven, spreek de taal en maak mezelf het liefst zo snel mogelijk overbodig. Je krijgt handvatten om zelf verder te kunnen. Eerst halen we de kern van de zaak boven; datgene waar het nu werkelijk om draait. Vandaaruit kunnen concrete plannen gemaakt worden, toepasbaar in de praktijk en passend bij je persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en mogelijkheden. Voorwaarde daarbij is een persoonlijke klik en een sfeer van openheid en vertrouwen. Coachen is niet hetzelfde als adviseren. Dankzij coaching ben je uiteindelijk in staat om je eigen tips en adviezen te formuleren. Coachen heeft dus een langetermijneffect. Voor sommige mensen is dit een eenmalig traject, bij anderen kom ik één of twee keer per jaar nog eens langs voor een ‘apk’.

Waar gaat het over?

De thema’s waar ik in mijn coaching aan werk, hebben vaak te maken met opvolging en overdracht. Regelmatig is het de opvolger die mijn ondersteuning inroept, maar soms ook degene die het bedrijf gaat overdragen. Ook andere thema’s die te maken hebben met persoonlijke keuzes, je eigen ontwikkeling, samenwerking en communicatie kunnen onderwerp zijn van een coachingstraject.

Kennismaken?

Je mag altijd bellen voor een vrijblijvende kennismaking. Dan kijken we samen of ik iets kan betekenen in jouw specifieke situatie.