De stip op de horizon

In samenwerking met de lokale Rabobanken in Friesland, Groningen en Drenthe wordt het Rabo Opvolgers Perspectief aangeboden. Tijdens de training gaan we actief aan de slag met de toekomst van het bedrijf, passend bij jou als bedrijfsopvolger. Daarbij wordt je uitgedaagd om kritisch na te denken over de manier waarop het bedrijf aansluit op de actuele behoeften in de markt en samenleving. Niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten kijken.

Het programma tijdens de vijf trainingsdagen focust zich niet zozeer op de financiële aspecten, maar voornamelijk op jouw doelstellingen voor de toekomst. Het dwingt jezelf vragen te stellen als: wat is jouw droom? Wat is jouw stip op de horizon? En waar sta je nu? Het maakt je visie scherper. De training zet er ook toe aan om je toekomstvisie voor het familiebedrijf thuis bespreekbaar te maken.

Lees verder: www.rabobank.nl