Zicht op later

Samen met Alfa Accountants worden er een viertal themamiddagen voor ondernemers die hun bedrijf overdragen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan bod die bij een bedrijfsovername of -staking van belang zijn zoals de sociale, emotionele en organisatorische kant. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht besteed aan economische, fiscale en juridische zaken.

Meer informatie: www.alfa.nl